Zapraszamy na kurs do:
Wrocławia, Poznania, Łodzi, Katowic, Warszawy, Gdańska

strona główna

Ważna informacja !

Ministerstwa Skarbu Państwa zamieściło na swojej stronie internetowej nową bazę 1189 pytań do egzaminu dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych (Pobierz PDF’a).

Materiały dydaktyczne na kursie będą obejmowały również nowy zestaw pytań z odpowiedziami.

Kurs oraz egzamin organizowane są zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

REJESTRACJA KURSU W MINISTERSTWIE SKARBU PAŃSTWA   /szczegóły na stronie >>>/.

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów – praktyków, przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa i innych urzędów centralnych, uczelni wyższych, kancelarii prawniczych oraz instytucji finansowych, dzięki czemu uczestnicy uzyskają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Egzamin składa się z części pisemnej (test zawierający 150 pytań) i ustnej (sprawdzającej wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy w radzie).

korzyści

  • Prowadzanie zajęć przez wysokiej klasy specjalistów, m.in. z Ministerstwa Skarbu Państwa,
  • Najnowsze wersje aktów prawnych, których znajomość jest podstawą zdania egzaminu państwowego,
  • Repetytorium w formie przykładowych testów,
  • Wysoki poziom prowadzonego przez Europejską Grupę Doradczą kursu potwierdzają liczne referencje,
  • Znaczny współczynnik zdawalności egzaminu państwowego.

foto-komplet-01_mini

Materiały szkoleniowe dla uczestników kursu