Zapraszamy na kurs do:
Wrocławia, Poznania, Łodzi, Katowic, Warszawy, Gdańska

strona główna

Kurs oraz egzamin organizowane są zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

REJESTRACJA KURSU W MINISTERSTWIE SKARBU PAŃSTWA   /szczegóły na stronie >>>/.

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów – praktyków, przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa i innych urzędów centralnych, uczelni wyższych, kancelarii prawniczych oraz instytucji finansowych, dzięki czemu uczestnicy uzyskają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Egzamin składa się z części pisemnej (test zawierający 150 pytań) i ustnej (sprawdzającej wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy w radzie).

korzyści

  • Prowadzanie zajęć przez wysokiej klasy specjalistów, m.in. z Ministerstwa Skarbu Państwa,
  • Najnowsze wersje aktów prawnych, których znajomość jest podstawą zdania egzaminu państwowego,
  • Repetytorium w formie przykładowych testów,
  • Wysoki poziom prowadzonego przez Europejską Grupę Doradczą kursu potwierdzają liczne referencje,
  • Znaczny współczynnik zdawalności egzaminu państwowego.

foto-komplet-01_mini

Materiały szkoleniowe dla uczestników kursu